Ändrade öppettider i receptionen

Ändrade öppettider under sommaren (v29-31)